0 LOGO ACDI

,,The Art of Cinematography: Diversity and Inclusion (ACDI)” Project - Youth exchanges
Contract No: 2023-1-RO01-KA151-YOU-000124523
„Cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+"

Discriminarea și excluziunea socială consituie probleme de actualitate în societatea de astăzi, care trebuie tratate împreună datorită interconectării pe care o presupun. Acest lucru ne-am propus să facem în cadrul proiectului nostru, Diversitate și Incluziune prin Arta cinematografică, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, schimb de tineri, ce are ca scop combaterea discriminării și favorizarea incluziunii sociale, prin intermediul artei cinematografice.
Parteneriatul ACDI va reuni 3 organizații din 3 țări : Asociația Pro Dezvoltare DACIA – România; ,,Podobri Foundation’’ - Bulgaria și ,,Asociația Internațională a Tinerilor (AITinerilor)’’ - Republica Moldova
Acesta este primul proiect APDD, din anul 2 al Acreditării Erasmus+ în domeniul Tineret: 2020-1-RO01-KA150-YOU-095921.
Punctul central al proiectului va fi mobilitatea de 10 zile (31.08.2023 – 09.09.2023), care s-a desfășurat în localitatea Horezu, Județul Vâlcea, România în cadrul căreia vor participa 52 persoane (45 tineri, 6 lideri de tineret și 1 facilitator) din România, Bulgaria și Republica Moldova.
Scopul proiectului este promovarea diversității, stimularea incluziunii sociale și combaterea discriminării prin participarea la activități sociale nonformale având ca mijloc de exprimare artistică arta cinematografică, urmărindu-se astfel realizarea unei unui film (amator) având ca temă combaterea discriminării.

Informații proiect: http://www.apdd.ro, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.

Apel selecție
,,The Art of Cinematography Diversity and Inclusion (ACDI)”

3 Anunt selectie ACDI

Activități Mobilitate ,,The Art of Cinematography: Diversity and Inclusion (ACDI)”

Scopul și obiectivele proiectului au fost atinse prin metode non-formale și informale intuitive, interactive și participative care favorizează creativitatea, comunicare, interacțiunea, gândirea critică și creativă, intuiția și lucru în echipă dar si incluziunea etc.
Activitatile mobilității proiectului au fost centrate pe participant și s-au desfășurat sub forma unor ateliere de lucru tematice, creative dar si incluzive, jocuri de rol, simulări, interviuri și reportaje, intâlniri cu reprezentanți locali sau experți, vizionare de film, analize și dezbateri, realizare film, activități in aer liber/filmări si vizite de documentare/drumeții, activități interculturale, imbinate cu jocuri de energizare, captarea atenției dar și jocuri de cooperare, socializare, lucru in echipă și nu in ultimul rand activități de reflecție .
Toate activitățile ACDI s-au desfăsurat într-un cadru intercultural, incluziv, de cooperare și participare nediscriminatorie.
Ca rezultat practic, proiectul a urmarit implicarea activa a tinerilor in realizarea unui film de amator având ca temă combaterea discriminării.
Obiectivele ACDI au fost atinse prin intermediul artei cinematografice. Fiecare grup national a selectat, câte un film reprezentativ pentru tematica abordată.A urmat vizionarea acestuia, analiza și concluziile, totul pe fondul unei gândiri critice, obiective. La rândul lor, în ultimile trei zile tinerii în echipe de către 9 participanti au realizat cate un film (amator) având ca temă combaterea discriminării, accentul fiind pus pe forța mesajului transmis: ,,Non-discriminare, Toleranță, Prietenie, Incluziune și Cooperare”.

Foto Activități mobilitate și Activități diseminare
,,The Art of Cinematography: Diversity and Inclusion (ACDI)”, pe zile

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Acest proiect stă la baza realizarii obiectului 6 din Planul Erasmus + 2022-2027 al organizatieie APDD. Promovarea incluziunii si diversitatii de catre min 150 tineri din care min 80% cu op reduse din max 15 organizatii, prin activitati non formale si informale de lupta impotriva discriminarii, stereotipurilor, excluziunii sociale, sensibilizare/informare, implicare, conectare, ocupare si responsabilizare, in urma participarea la unul din cele 3 schimburi de tineri, propuse a se desfasura pana la 31.12. 2027, acesta fiind al doilea schimb de tineri

In ultima zi a mobilității tinerii participanții au obținut, certificatul Youthpass.

27

Activități diseminare ,,The Art of Cinematography Diversity and Inclusion (ACDI)” Project - Youth exchanges
Contract No: 2023-1-RO01-KA151-YOU-000124523
„Cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+"

29

30

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.