Logo JOB Q


,,JOB Quest’’
Proiect finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

În perioada 1.01.2019 – 30.06.2019, Pro Dezvoltare DACIA (APDD) desfășoară activitățile proiectului ,,JOB Quest’’ număr contract 061004, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Punctul culminant al proiectului este mobilitatea, care se va desfășura în Horezu, Județul Vâlcea.

În cadrul proiectului vor participa 60 tineri din 5 organizații europene: ICSE&Co. (International Center For Southern Europe) - Italia; Ecoworld Rhodopes Association - Bulgaria; All2help - Spania; Associação Juvenil da Ilha Terceira (AJITER) - Portugalia alături de organizația coordonatoare Pro Dezvoltare DACIA (APDD) România.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea interesului aplicării pentru un job, facilitării integrării pe piața muncii și a incluziunii sociale a tinerilor cu accent pe cei cu oportunitati reduse, prin identificarea unor noi metode de căutarea unui loc de muncă pornind de la un set clar de criterii in alegerea carierei.

Activitățile din cadrul mobilității ,,JOB Quest’’utilizează metode non-formale inter-active și participative care favorizează creativitatea, comunicare, interacțiunea, gândirea critică și creativă, intuiția și lucru în echipă. Metodele au fost selectate in funcție de nevoile și profilul tinerilor, tema aleasa, nr. de participanți, durata activitaților și obiectivele propuse.

In ultima zi a mobilității tinerii partcipanți vor obține , certificatul Youthpass care le va fi util in demersul lor de continuarea studiilor sau de aplicare pentru un loc de muncă.
Informații proiect: http://www.apdd.ro, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Președinte APDD,
Cătălin Arapalea – Manager Proiect

2. apel selectie job q

 JOB Quest Mobility

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25

Slide26

Slide27

Slide28

1 Fluturaș

2 Pliant

3 Pliant

BUN CU LOGO POSTER JOB QUEST

POSTER ENG JOB QUEST