0. Anunt Selectie FOCUS

LOGO

FOCUS,  CONTRACT NR: 2019-2-RO01-KA105-064293

În perioada 01-09-2019-29.02.2020, s-au desfășurat activitățile proiectului ,,FOCUS’’ număr contract 2019-2-RO01-KA105-064293, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.
În cadrul proiectului au participat 60 tineri plus 10 lideri de grup din 5 organizații europene: Ecoworld Rhodopes Association-Bulgaria; Asociacion Juvenil Intercambia-Spania; Associazione Culturale Link - Italy; International Labor Association (ILA) – Olanda și organizația coordonatoare Pro Dezvoltare DACIA (APDD) România.

Proiectul s-a desfășurat în scopul însușirii de către tineri a unor tehnici de focusare spre atingerea propriului obiectiv de dezvoltare personală și profesională, în vederea creșterii gradului de incluziune pe piața muncii și împlinire personală în concordanță cu propriile vise și așteptări.

Punctul culminant al proiectului a fost mobilitatea care s-a desfășurat la Căciulata, Județul Vâlcea în perioada 11.01.2020-20.01.2020. Activitatile mobilității au fost non-formale, flexibile și centrate pe participant. Astfel, tinerii au invățat să-și canalizeze toate energiile spre îndeplinirea obiectivelor, urmând dezvoltarea personală în scopul facilitării integrării pe piața muncii avand drept bază 7 tehnici de focusare.

De asemenea, s-a urmărit stimularea egalității de gen, în vederea eliminării sentimentelor discriminatorii și negativiste în direcția incluziunii și dezvoltării profesionale.

Rezultatele s-au concretizat într-o revistă FOCUS, 6 filme FOCUS și un 1 flash mob FOCUS. În ultima zi de mobilitate s-au obținut 60 certificate Youthpass de către tinerii participanți și 10 certificate de participare de către liderii de grup.

LOGO

FOCUS,  CONTRACT NO: 2019-2-RO01-KA105-064293

During 01-09-2019-29.02.2020, the activities of the project "FOCUS", contract number 2019-2-RO01-KA105-064293 financed by the European Union through the Erasmus + program, took place.
The project involved 60 young people plus 10 group leaders from 5 European organizations: Ecoworld Rhodopes Association-Bulgaria; Asociacion Juvenil Intercambia-Spain; Associazione Culturale Link - Italy; International Labor Association (ILA) – Netherlands and the coordinator: Pro Dezvoltare DACIA (APDD) Romania.

The project was carried out with the aim of teaching young people techniques to focus on achieving their own goals of personal and professional development, in order to increase the degree of inclusion in the labor market and personal fulfillment in accordance with their own dreams and expectations.

The culmination of the project was the mobility that took place in Căciulata, Vâlcea County during 11.01.2020-20.01.2020. The mobility activities were non-formal, flexible and participant-centered. Thus, the young people have learned to channel all their energies to achieve goals, following personal development in order to facilitate their integration into the labor market, having as base 7 focusing techniques.

Also, it has aimed to stimulate gender equality, to eliminate discrimination and denial of feelings towards inclusion and professional development.

The results materialized in a FOCUS magazine, 6 FOCUS movies and a 1 FOCUS flash mob. On the last day of the mobility, 60 Youthpass Certificates were obtained by the young participants and 10 Participation Certificates by the group leaders.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19