LOGO EUROPEAN TRAINING II

 

,,European Training II’’ Project - ,,KA1 - Learning Mobility of Individuals KA121 - Adult education staff mobility,,- ,,Cofunded by the Erasmus+ Programme of the European Union’’ număr contract 2022-1-RO01-KA121-ADU-000058667

În perioada 01.06.2022 și 31.08.2023, Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD), desfășoară activitățile proiectului „European Training 2” număr contract 2022-1-RO01-KA121-ADU-000058667, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Acesta este al doilea proiect care se desfășoară ca urmare obținerii „Acreditării Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul Educației Adulților (AE) ” (Acreditare nr: 2020-1-RO01-KA120-ADU-095193).

Trainingurile internaționale vor fi selectate în funcție de nevoile de formare profesională ale participanților, în următoarele domenii: digitalizare, educație non-formală, ocupare pe piața muncii – antreprenoriat, ecologie-protecția mediului-dezvoltare durabilă, incluziune, diversitate, egalitate de șanse, echitate, solidaritate etc.

In cadrul proiectului ,,European Training 2’’ rezultatele învățării vor fi validate prin intermediul Certificatului Europass.

In cadrul proiectului 17 persoane, formatori / facilitatori (angajați, voluntari, colaboratori voluntari) activi ai organizației, vor participa la următoarele traininguri internaționale :
1. Coaching skills for adult education staff, teachers - Bulgaria;
2. Climate change and future perspectives – Turcia;
3. Applying Non-Formal Education in schools and adult education organizations– Bulgaria;
4. Special needs, Inclusion Education and Differentiated teaching - Grecia;
5. 21st CENTURY Skills And Use Of Augmented Reality And Virtual Reality With Web 2.0 TOOLS – Turcia;
6. Teaching creativity, innovation and entrepreneurship- Polonia.

Informații proiect: http://www.apdd.ro, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Președinte APDD,
Cătălin Arapalea – Manager Proiect

Apel selecție ,,European Training II’’

3

Training course 1:
„Coaching skills for adult education staff, teachers”, 8 zile în Bulgaria (08.04.2023 – 15.04.2023), oferit de ,, EvroPro Training Center’’

În perioada 08.04.2023 – 15.04.2023, 2 persoane, formatori / facilitatori (angajați, voluntari, colaboratori voluntari) activi ai organizației, au participat la trainingul internațional: „Coaching skills for adult education staff, teachers” (,,Abilități de coaching pentru personalul din educația adulților, profesori”) oferit de ,, EvroPro Training Center’’ în orașul Shumen din Bulgaria.
Scopul general al acestui curs a fost de a promova excelența în educație prin echiparea formatorilor, facilitatorilor, personalului organizației, profesorilor, personalului școlii și managerilor cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a îmbunătăți inteligența emoțională a personalului și a cursanților și pentru a aplica în mod eficient metodele de coaching în mediile de invatare și organizatoric .

Datorită acestui curs, participanții:
• S-au familiarizat cu elementele cheie și tendințele în creștere legate de coaching și Inteligență Emoțională;
• Au dezvoltat o conștientizare mai mare a procesului de învățare pentru a sprijini metodologiile de predare adaptate pentru învățare;
• Au invatat cum să-și îmbunătățească Inteligența Emoțională și a celor care învață;
• Au practicat și s-au familiarizat cu instrumentele și strategiile de coaching pentru a sprijini și intensifica munca asupra atitudinii;
• Au obținut perspective și idei concrete despre cum să gestioneze situațiile provocatoare din mediul de invatare (de exemplu, cum să gestioneze lipsa de motivație, lipsa de comunicare, apatia...);
• Au facut schimb de bune practici și au împărtășit experiențe cu personalul educațional din Europa;
• Au comunicat cu persoane și organizații care lucrează în domeniul educației în Europa prin cooperare zilnică și activități de team-building.

Cursul s-a desfasurat pe o perioada de 8 zile. În cadrul acestui curs, au practicat activități concrete de coaching, metode de lucru și instrumente pe care le vor folosi după curs în organizație.
Metodologia a fost extrem de practică și participativă, cu o abordare practică care a cuprins exemple de locuri de muncă reale, examinare de studii de caz și simulări. A folosit metode de lucru în colaborare care au încurajat învățarea reciprocă și cooperarea între participanți. Accentul a fost pe învățarea într-un mediu interactiv și internațional și dobândirea de cunoștințe aplicabile contextelor reale și/sau în clasă. Metodele pedagogice care au fost utilizate se bazează pe formare experiențială, activități de grup și între egali, învățare prin practică și schimb de bune practici. Acestea au inclus vizite la școli și instituții locale, permițând participanților să înțeleagă mai bine sistemul de invatare local, precum și să facă schimb de idei și contacte. Metode și instrumente: Prelegeri, brainstorming, exerciții concrete, discuții, lucru în echipă, jocuri de rol, studii de caz, discuții de grup și activități în aer liber.
Acestea sunt doar cateva compețente exprimate in cunoştinţe, abilitati și atitudini ale cursanților:
• Activitati de networking.
• Exerciții de teambuilding.
• Ce este inteligența emoțională și de ce este atât de importantă?
• Concepte și principii de bază despre coaching și procesul de învățare.
• Concepte de bază de programare neuro-lingvistică (PNL).
• Inteligența emoțională și modul de dezvoltare a acesteia.
• Abilități și instrumente de coaching pentru personalul educațional.
• Coaching ontologic și importanța modului de a fi.
• Activități culturale în orașul locației.
• Lucrul asupra atitudinilor: cum promovați motivația și implicarea.
• Regulile stării mentale.
• Cum să vă adaptați stilul de coaching la antrenat, tineri/facilitator/comunitate?
• Principii de comunicare eficientă și responsabilă.
• Cum să folosiți puterea întrebărilor în timpul lecțiilor.
• Feedback pentru învățare: oferirea și primirea feedback-ului.
• Magia feedback-ului descriptiv.
• Cele mai bune practici și linii directoare pentru abordarea situațiilor provocatoare din mediul educațional.
• Exersarea, proiectarea și furnizarea de lecții folosind abilitățile și instrumentele de coaching.
• Crearea propriului stil de coaching și mentorat.
• In plus a dezvoltat abilități de comunicare interculturală prin comunicare într-un mediu multicultural, abilități sociale prin interacțiune în timpul mobilității (cooperare, socializare, empatie în cadrul activităților de echipă);
Alte abilitati: Bune practici și schimb de experiență cu participanții și personalul din Europa; Competențe de muncă adaptate la nivelul persoanelor cu competențe reduse și calificări mai scăzute prin participarea la ateliere interactive în timpul mobilității; Social dezvoltat prin interacțiune în mobilitate (cooperare, socializare, empatie în activități de echipă).

4

5

6

7

8

Training course 2:
,,Climate change and future perspectives,, 7 zile în Turcia (18. 06.2023- 24.06.2023), oferit de ,,Dermen Bilisim Anonim Sirketi (DERMEN BILISIM A.S’’

Cursul a oferit un mediu de învățare util, îmbinând eficient cunoștințele teoretice cu cele practice. Învățarea prin experiență este o abordare educațională care pune accent pe activități practice, interactive și reflexive. Această metodologie a fost deosebit de potrivită pentru învățarea în aer liber, deoarece a permis participanților să se implice în mediul lor și să învețe prin experiență directă. Activitățile au inclus vânătoare de comori, plimbări în natură sau exerciții de team building care au încurajat colaborarea și rezolvarea problemelor.

Obiectivele dezvoltate ca urmare acestui curs sunt urmatoarele:

• Participanții sunt capabili să proiecteze și să implementeze activități eficiente de învățare în aer liber care să se alinieze cu scopurile și obiectivele curriculum-ului sau programului lor care se concentrează pe schimbările climatice.
• Participanții sunt capabili să identifice și să abordeze potențialele probleme de siguranță și pericole într-un mediu de învățare în aer liber și să dezvolte strategii pentru gestionarea riscurilor.
• Participanții au dobândit cunoștințe despre ecologia și mediul local și vor putea integra aceste cunoștințe în activitățile lor de predare și învățare.
• Participanții au dezvoltat abilități de observare, colectare de date și analiză și sunt capabili să folosească aceste abilități pentru a sprijini cursanții într-un cadru în aer liber.
• Participanții au fost capabili să implice în mod eficient cursanții în experiențele de învățare în aer liber, folosind o varietate de tehnici de predare și de facilitare pentru a sprijini învățarea și explorarea sensibilității la mediu.
• Participanții vor putea să dezvolte și să implementeze strategii de evaluare care să se alinieze cu obiectivele lor de învățare în aer liber și să măsoare eficient învățarea și creșterea elevilor într-un cadru în aer liber.
• Participanții au dobândit o înțelegere a beneficiilor sociale, emoționale și fizice ale învățării ecologice și vor fi capabili să susțină și să promoveze utilizarea învățării în aer liber în comunitățile și organizațiile lor.
• Participanții vor fi capabili să dezvolte și să implementeze strategii pentru sustenabilitatea uleiului și protecția mediului și să încorporeze aceste valori în activitățile lor de învățare în aer liber.
• Participanții au dobândit o înțelegere a semnificației culturale și istorice a mediului local și vor fi capabili să încorporeze aceste cunoștințe în activitățile lor de predare și de învățare.
• Participanții au dezvoltat abilitățile de conducere, comunicare și colaborare și vor fi capabili să lucreze eficient cu alții pentru a planifica, implementa și evalua experiențe de învățare în aer liber într-un mediu muzeal.

Metode utilizate:

• Învățarea bazată pe proiecte este o metodologie care se concentrează pe investigarea și explorarea conduse de participant. Această abordare a fost adaptată unui cadru de învățare în aer liber, oferindu-le participanților o întrebare de cercetare sau o problemă de investigat și apoi încurajându-i să folosească resursele și oportunitățile mediului exterior pentru a găsi soluții.
• Învățare bazată pe anchetă: învățarea bazată pe anchetă este o metodologie care încurajează participanții să pună întrebări, să facă observații și să tragă propriile concluzii despre lumea din jurul lor. Într-un context de învățare în aer liber, aceasta a implicat oferirea participanților cu oportunități de a-și explora mediul, de a culege date și de a dezvolta ipoteze despre ceea ce observă.
• Învățarea bazată pe loc este o metodologie care pune accent pe conexiunile dintre oameni, comunități și mediul natural și construit. Această abordare a fost deosebit de eficientă într-un context de învățare în aer liber, deoarece le permite participanților să se implice cu istoria, cultura și ecologia locală a împrejurimilor lor. Activitățile au incluns tururi ale reperelor locale, interviuri cu membrii comunității sau muncă de teren care explorează caracteristicile unice ale mediului local.

Activități realizate:

• Introducere în Învățarea schimbărilor climatice și viitorul mediului;
• Prezentare generală asupra învățării în aer liber cu o perspectivă de mediu și beneficiile acesteia;
• Înțelegerea diferitelor tipuri de activități de învățare în aer liber;
• Importanța evaluării riscurilor și a procedurilor de siguranță;
• Pregătirea echipamentelor și resurselor pentru învățarea în aer liber pentru a observa și analiza conturile de mediu;
• Observare și sarcini în „Muzeul Mării și al produselor marine” din Kara koy, Istanbul;
• Începerea zilei în locuri potrivite pentru învățare în aer liber .Eșantion de activități educative într-un parc, sau altă locație;
• Atelier: Nature Scavenger Hunt
• Un tur ghidat în Parcul Giilhane și în alte spații în aer liber din regiune pentru a identifica locații potențiale pentru activități de învățare în aer liber. Participanții au luat notițe și fotografii pentru a le împărtăși grupului mai târziu și au discuta avantajele și dezavantajele fiecărei locații pentru diferite tipuri de activități de învățare în aer liber.
• Nature&Museum Scavenger Hunt a fost o activitate distractivă și interactivă. S-a desfășura în Muzeul Archaeloqy din Istanbul. Participanții au lucrat în perechi sau în grupuri mici și au concurat pentru a găsi cele mai multe articole de pe listă într-un interval de timp stabilit. Această activitate a ajutat la promovarea muncii în echipă și a abilităților de rezolvare a problemelor, precum și la încurajarea participanților să se implice cu mediul înconjurător.
• Explorarea grădinii: După turul muzeului, participanții au fost conduși într-o explorare in natură;
• Angajarea participanților în activități de învățare în aer liber cu obiective de mediu;
• Facilitarea muncii în grup și a învățării colaborative în aer liber;
• Strategii eficiente de comunicare și feedback pentru învățarea în aer liber;
• Vizită la Cisterna Bazilica: este o destinație foarte populară în Istanbulul istoric. Este o cameră subterană situată în cartierul Sultanahmet din Istanbul, Turcia, care a fost construită în secolul al VI-lea în timpul Imperiului Bizantin. Cisterna a fost folosită pentru a stoca și furniza apă pentru oraș și a fost una dintre numeroasele cisterne similare care au fost construite în această perioadă. Participanții au facut câteva cercetări anterioare despre apă, importanța zonelor apoase și tehnica istorică de conservare a apei. Apoi, au vizitat această cisternă, după care au fost invitati să creeze o poveste scurtă despre mediu și apă;
• „Florya Aquarium” O zi cu animalele marine cu o sesiune despre „viitorul animalelor și schimbărilor climatice asupra lor”;
• Completarea formularelor de observație;
• Explorarea habitatului, Identificarea speciilor, Stații de conservare, Reflecție de grup
• Predarea rezultatelor concrete ale încălzirii globale și schimbărilor climatice asupra tuturor vietuitoarelor;
• Crearea de scurte „reclame publice în Acvariu”. Sloganurile vor fi pregătite de echipele participante;
• Tur de croazieră pe Bosfor (tur cu barca) – exploarea naturii in mediul acvatic. Activitatea a inceput cu o introducere în strâmtoarea Bosfor, semnificația ei ca cale navigabilă naturală și importanța sa pentru regiune și pentru Europa. Au urmat discuții despre provocările de mediu cu care se confruntă Bosfor, cum ar fi poluarea, degradarea habitatului și schimbările climatice. Participanții au explorat impactul specific asupra mediului care afectează Bosforul și ecosistemul din jur;
• Discuții despre sursele de poluare, inclusiv deversările industriale, activitățile de transport maritim și scurgerile urbane și consecințele acestora asupra calității apei și vieții marine.
• Evidențierea provocărilor generate de schimbările climatice, cum ar fi creșterea nivelului mării, creșterea temperaturilor și efectele lor potențiale asupra comunităților de coastă și a biodiversității;
• Evaluarea experiențelor participanților în medii în aer liber;
• Ascultarea/evaluarea poveștilor scrise în zilele precedente;
• Evaluarea eficacității activităților de învățare în aer liber și a atelierelor finalizate;
• Incorporarea învățării în aer liber în cadrele de evaluare;
• ATELIER: Provocarea de planificare a lecției: Participanții au fost împărțiți în grupuri mici și li s-a oferit o listă de obiective de învățare . Fiecare grup trebuie să elaboreze un plan de lecție pentru o activitate de învățare în aer liber care să îndeplinească obiectivele , folosind materialele și resursele pe care le au la îndemână. Grupul/grupurile cu cel mai creativ și eficient plan de lecție a fost declarant câștigator. Evaluare și Evaluare-Reflecție,Discuție;
• Competențe imbunătățite ca urmare a participarii la curs:
• Participanții sunt capabili să proiecteze și să implementeze activități eficiente de învățare în aer liber care să se alinieze cu scopurile și obiectivele curriculum-ului sau programului lor care se concentrează pe schimbările climatice.
• Participanții sunt capabili să identifice și să abordeze potențialele probleme de siguranță și pericole într-un mediu de învățare în aer liber și să dezvolte strategii pentru gestionarea riscurilor.
• Participanții au dobândit cunoștințe despre ecologia și mediul local și vor putea integra aceste cunoștințe în activitățile lor de predare și învățare.
• Participanții au dezvoltat abilități de observare, colectare de date și analiză și vor fi capabili să folosească aceste abilități pentru a sprijini cursanții într-un cadru în aer liber.
• Participanții sunt capabili să implice în mod eficient cursanții în experiențele de învățare în aer liber, folosind o varietate de tehnici de predare și de facilitare pentru a sprijini învățarea și explorarea sensibilității la mediu.
• Participanții vor putea să dezvolte și să implementeze strategii de evaluare care să se alinieze cu obiectivele lor de învățare în aer liber și să măsoare eficient învățarea și creșterea elevilor într-un cadru în aer liber.
• Participanții au dobândit o înțelegere a beneficiilor sociale, emoționale și fizice ale învățării ecologice și vor fi capabili să susțină și să promoveze utilizarea învățării în aer liber în comunitățile și organizațiile lor.
• Participanții sunt capabili să dezvolte și să implementeze strategii pentru sustenabilitatea uleiului și protecția mediului și să încorporeze aceste valori în activitățile lor de învățare în aer liber.
• Participanții au dobândit o înțelegere a semnificației culturale și istorice a mediului local și vor fi capabili să încorporeze aceste cunoștințe în activitățile lor de predare și de învățare.
• Participanții au dezvoltat abilitățile de conducere, comunicare și colaborare și vor fi capabili să lucreze eficient cu alții pentru a planifica, implementa și evalua experiențe de învățare în aer liber într-un mediu muzeal.
• Participanții au dezvoltat abilități de comunicare interculturală prin comunicare într-un mediu multicultural, abilități sociale prin interacțiune în timpul mobilității (cooperare, socializare, empatie în cadrul activităților de echipă);
• Metode inovatoare de dialog intercultural și participare.
• Bune practici și schimb de experiență cu participanții și personalul din Europa;
• Competențe de muncă adaptate la nivelul persoanelor cu competențe reduse și calificări mai scăzute prin participarea la ateliere interactive în timpul mobilității;
• Abilități sociale dezvoltate prin interacțiune în mobilitate (cooperare, socializare, empatie în activități de echipă).

9

10

Training course 3:
„Applying Non-Formal Education in schools and adult education organizations” , 8 zile în Bulgaria (08.04.2023 – 15.04.2023), oferit de ,, EvroPro Training Center’’

În perioada 08.04.2023 – 15.04.2023, 6 persoane, formatori / facilitatori (angajați, voluntari, colaboratori voluntari) activi si noi in organizației , au participat la traininguri internațional: „Applying Non-Formal Education in schools and adult education organizations” și oferit de ,, EvroPro Training Center’’ în orașul Shumen din Bulgaria.
Acest curs structurat a ghidat participanții prin posibilitățile oferite de tendința emergentă de integrare a metodelor de lucru non-formale în căile de educație formală.
Scopul general al acestui curs a fost de a promova excelența în educație, echipând formatorii/facilitatorii și managerii cu cunoștințele și competențele necesare pentru a aplica în mod eficient metodele de lucru non-formale în mediile educționale.
Datorită acestui curs, participanții:
• Au dezvoltat o mai bună înțelegere a diferențelor dintre învățarea formală, non-formală și informală, precum și a principiilor de bază ale educației non-formale;
• Au aflat mai multe despre tendința emergentă de integrare a metodelor de lucru non-formale în căile de educație formală;
• Au practicat și adăugat la know-how-ul lor activități non-formale concrete, metode de lucru și instrumente transferabile în practică;
• Au făcut schimb de bune practici și a împărtăși experiențe cu participanții și personalul care vin în toată Europa;
Acest curs i-a îndemnat pe participanți să gândească dincolo de zidurile de cărămidă și mortar ai sălii de clasă tradiționale atunci când vine vorba de învățare și prevenirea abandonului de invatare in orice forma și etapa a vieții ar fi. La nivel european, există o tendință din ce în ce mai mare de a valorifica învățarea non-formală și informală, precum și un accent puternic pe încorporarea metodelor de lucru non-formale în căile de educație tradițională.
În cadrul acestui curs participanții au descoperit diferențele dintre fiecare tip de învățare și tendințele emergente în ceea ce privește modul de motivare și sprijinire a cursanților, dar mai ales au exersat și stăpânit activități concrete non-formale, metode de lucru și instrumente pe care le vor putea folosi a doua zi după curs în sala de clasă. Metode și instrumente. Prelegeri, brainstorming, exerciții concrete, discuții, lucru în echipă, jocuri de rol, studii de caz, discuții de grup și activități în aer liber.
Acest curs a contribuit la educația non-formală. Acesta a ajutat participanții să adopte principiile și abordările educației non-formale și să fie capabili să răspundă la eterogenitatea cursanțiilor, dotându-i cu modul de organizare a procesului de învățare și motivându-i la autoacțiune, experimentare și învățarea activă. La sfârșitul cursului, participanții au fost echipați cu o serie de abordări inovatoare, cum ar fi predarea non-formală, principiile și tehnicile de bază ale învățării active și experiențiale și ale predării colaborative, exploatarea potențialului oferit de noile tehnologii, arte etc. Participanții și-au îmbogățit potențialul de predare și sunt capabili să răspundă mai bine nevoilor și intereselor tuturor.
Cunoştinţe imbunatatite ca urmare a participării la acest curs:

• Exercitii de team building;
• Compararea învățării formale, non-formale și informale;
• Posibilități de activități și instrumente informale;
• Concepte și principii de bază ale educației non-formale;
• Planificarea, organizarea și furnizarea de activități și instrumente informale;
• Cum să încurajăm motivația, participarea și creativitatea participanților prin activități de învățare non-formală, informală și experiențială;
• Oportunități concrete de planificare a mediului - interactiv și motivant;
• Beneficiul suplimentar al utilizării metodelor educaționale informale într-un mediu multicultural;
• Linii directoare pentru implementarea antrenamentului activ, strategii pentru crearea unei echipe;
• Cele mai bune practici și linii directoare pentru evaluarea și validarea învățării non-formale și informale, strategii pentru evaluarea la fața locului.
• Ca urmare participarii la acest curs participantii au utilizat instrumente online de colaborare în proiecte interactive de educație a adulților, School Education Gateway și EPALE ; utilizarea dispozitivelor mobile pentru a sprijini învățarea;
• Crearea unei culturi pozitive de învățare în clasă;
• Abilități de comunicare interculturală prin comunicare într-un mediu multicultural, abilități sociale prin interacțiune în timpul mobilității (cooperare, socializare, empatie în cadrul activităților de echipă);
• Metode inovatoare de dialog intercultural și participare;
• Bune practici și schimb de experiență cu participanții și personalul din Europa;
• Competențe de muncă adaptate la nivelul persoanelor cu competențe reduse și calificări mai scăzute prin participarea la ateliere interactive în timpul mobilității.

11

12

13

14

15

Training course 4:
„21st CENTURY Skills And Use Of Augmented Reality And Virtual Reality With Web 2.0 TOOLS” , 7 zile în Turcia (18.06.2023- 24.06.2023), oferit de ,, Dermen Bilisim Anonim Sirketi (DERMEN BILISIM A.S’’

In perioada 18.06.2023- 24.06.2023 s-a desfășurat cursul ,, 21st CENTURY Skills And Use Of Augmented Reality And Virtual Reality With Web 2.0 TOOLS,, oferit de Dermen Bilisim Anonim Sirketi (DERMEN BILISIM A.S, în Turcia la care au participat 2 persoane formatori / facilitatori activi ai organizației.
Cursul a oferit un mediu de învățare util, cu o combinație bună de cunoștințe teoretice și practice. Demonstrarea și interacțiunea cu aplicațiile AR/VR (AR (Augmented Reality) și VR (Virtual Reality)) într-un mod practic în cadrul unui grup internațional au scos in evidența importanța colaborării și a experienței partajate în utilizarea tehnologiei în educație.

Participanții au învățat :
• Cum să utilizeze instrumentele TIC pentru a face educația mai captivantă, mai motivantă și mai inovatoare;
• Introducerea tehnologiei în viața de zi cu zi, în conformitate cu abilitățile secolului 21;
• Participanții au fost ajutați să aibă o minte deschisă și flexibilă în utilizarea AR/VR;
• Participanții au dezvoltat abilitățile adecvate necesare pentru a coopera cu colegii care învață TIC pentru o experiență de învățare mai productive;
• Participanții au facilitat diferite metode de învățare;
• Participanții s-au familiarizat cu cele mai bune aplicații, platforme web și soluții TIC pentru formatori și personalul educativ;
• Să gândească critic și creativ, să rezolve probleme simulate din lumea reală;
• Să adopte o perspectivă globală asupra problemelor și ideilor;
• Să învețe tehnici pentru jocuri online și evaluare;

Cursul a oferit un mediu de învățare util, cu o combinație bună de cunoștințe teoretice și practice. Demonstrarea și interacțiunea cu aplicațiile AR/VR într-un mod practic în cadrul unui grup internațional a arătat importanța colaborării și a experienței partajate în utilizarea tehnologiei în educație.
Tehnici utilizate: AR/VR; Flipped Classroom Design Thinking (Case Method); Self-learning; Gamification; Free Online Learning Tools and Apps; Computing and information technology; Workshops.
Atunci când formatorii sunt alfabetizați digital și sunt instruiți să folosească aceste tehnologii, aceste abordări pot duce la abilități de gândire de ordin mai înalt, pot oferi opțiuni creative și individualizate cursanților să-și exprime înțelegerile pentru a face față problemelor tehnologice în curs de desfășurare, schimbare în societate și la locul de muncă.
• AR/VR face învățarea captivantă și experiențială;
• Conduce la o reținere îmbunătățită a memoriei în rândul elevilor/cursanților;
• Este de mare ajutor în special cursanților cu dificultăți de învățare;
• Simplifică subiecte și concepte complexe pentru o mai bună înțelegere;
• Promovează autoînvățarea și autosuficiența în rândul cursanților;
• Este un instrument grozav de formare și dă încredere cursanților;
• Face învățarea la distanță captivantă și interesantă;
• Cele mai bune practici și linii directoare pentru evaluarea și validarea învățării non-formale și informale, strategii pentru evaluarea la fața locului.

Teme abordate:
• Evaluarea nevoilor și așteptărilor abilităților secolului XXI și formatorilor secolului XXI;
• Concepte generale de realitate augmentată în educație/educația adulților;
• Utilizarea tehnologiilor educaționale;
• Cum să utilizați instrumentele TIC pentru a comunica, a crea, a disemina, a stoca și a gestiona informații;
• Diferențe și asemănări AR&VR;
• Realitatea Augmentată în Educație;
• Quiver, Animal 4D+, Space 4D+, Dinosour 4D+, AR Science Cards, ATF Studio, Octogon;
• Experiențe gamificate-Provocări în clasă în aer liber;
• Wordwall/Kahoot/Goosechase;
• Utilizarea dispozitivelor mobile pentru a sprijini învățarea în afara zidurilor școlii - cum și de ce?
• Crearea de postere digitale, povestiri pe Canva;
• Crearea de postere digitale colorate cu canva și Wordwall;
• Prezentarea profesorilor/formatorilor;
• Inteligența artificială în educație;
• Unele aplicații bazate pe inteligență artificială care sunt utilizate pentru învățarea bazată pe proiecte, predarea și învățarea limbilor, compunerea muzicii și multe altele;
• Utilizarea aplicațiilor online în educație;
• Pregătirea de lecții creative și productive. Crearea de conținut a planurilor de lecție și exemple de creare de proiecte etwinning;
• Studiu de caz: Rezolvarea problemelor: O poveste de reflecție a formatorului;
• Exemple practice din experiențe de viață reale;
• Instrumente online de colaborare în proiecte interactive de educație a adulților, School Education Gateway și EPALE;
• Utilizarea dispozitivelor mobile pentru a sprijini învățarea;
• Abilități de comunicare interculturală prin comunicare într-un mediu multicultural, abilități sociale prin interacțiune în timpul mobilității (cooperare, socializare, empatie în cadrul activităților de echipă);
• Metode inovatoare de dialog intercultural și participare;
• Bune practici și schimb de experiență cu participanții și personalul din Europa;
• Competențe de muncă adaptate la nivelul persoanelor cu competențe reduse și calificări mai scăzute prin participarea la ateliere interactive în timpul mobilității;
• Abilitati sociale dezvoltate prin interacțiune în mobilitate (cooperare, socializare, empatie în activități de echipă).

16

17

Training course 5:
,,Teaching creativity, innovation and entrepreneurship”, 5 zile în Polonia (10.07.2023- 14.07.2023), oferit de ,,Pro Active - Teachers' Education Centre”

Următorul curs s-a desfășurat in Polonia unde partenerul APDD, ,,Pro Active - Teachers' Education Centre ” a oferit celor doi cursanți APDD trainingul ,,Teaching creativity, innovation and entrepreneurship” in perioda 10.07.2023- 14.07.2023.
Acest curs este pentru formatorii care doresc să integreze inovația, creativitatea și antreprenoriatul în munca pe care o desfășoară cu adultii.

Descrierea cursului. Metode și instrumente:
• Prelegeri și prezentări, exerciții, discuții, lucru în echipă, lucru în grup, jocuri de rol, vizite de studiu, proiectări de activități interactive.
Activitatea 1: Ești gata de început? (Sesiune de bun venit de la ProActive; Cine sunteți? Ne cunoaștem, provocări, așteptări și; motivații; Care sunt obiectivele noastre comune? Prezentarea unor concepte generale; Să ne inspirăm! Învățare despre creativitate, inovație, antreprenoriat; Cum vă distruge societatea creativitate!
Activitatea 2: FURTUNA CREATIVĂ!( Antreprenoriatul în educație; Cine este un profesor antreprenorial?; Cum poate fi stimulată creativitatea?; Creativitatea la clasă)
Activitatea 3: Aproape ești acolo! (Metode de predare a creativității; Strategii de predare inovatoare; Învățare bazată pe proiecte; Metodă de predare și învățare bazată pe STEM)
Activitatea 4: ESTE APROAPE SFÂRȘIT! (Abilități de angajare în educație; Abilități de gândire creativă; Rezolvare creativă a problemelor; Activități și jocuri de rol)
Activitatea 5: ESTE TIMP PENTRU A IMPLEMENTA CE AȚI ÎNVĂȚAT! (Ziua porților deschise pentru participanți pentru a-și crea propriile planuri de lecție pe baza tuturor cunoștințelor și experienței dobândite; Care sunt următorii pași? Lista de idei noi)

Prin acest curs, participanții au imbunătățit următoarele competențe:
• Predarea antreprenoriatului și luarea deciziilor în afaceri prin prisma inovației și creativității;
• Transformarea ideilor creative în acțiuni de afaceri;
• Au învățat cum să încurajeze mentalitățile antreprenoriale;
• Înțelegerea managementului inovației și creativității din perspectiva obținerii unui avantaj competitiv durabil și integrării inovației în strategia de afaceri;
• Dobândirea încrederii în rezolvarea problemelor cu inovația și creativitatea la bază;
• Ghidarea cursanților în explorarea carierei și autodescoperirea;
• Creșterea încrederii ca lider antreprenorial;
• Dezvoltarea unei rețele de sprijin;
• Conceperea unui plan de lecție sau un proiect despre abilitățile antreprenoriale și abilitățile creative importante;
• Instrumente online de colaborare în proiecte interactive de educație a adulților, School Education Gateway și EPALE;
• Utilizarea dispozitivelor mobile pentru a sprijini învățarea;
• Abilități de comunicare interculturală prin comunicare într-un mediu multicultural, abilități sociale prin interacțiune în timpul mobilității (cooperare, socializare, empatie în cadrul activităților de echipă);
• Metode inovatoare de dialog intercultural și participare;
• Bune practici și schimb de experiență cu participanții și personalul din Europa;
• Competențe de muncă adaptate la nivelul persoanelor cu competențe reduse și calificări mai scăzute prin participarea la ateliere interactive în timpul mobilității;
• Abilitati sociale dezvoltate prin interacțiune în mobilitate (cooperare, socializare, empatie în activități de echipă).

18

19

Training course 6:
,,Special needs, Inclusion Education and Differentiated teaching”, 10 zile în Grecia (13.08.2023-23.08.2023), oferit de ,,EVROPEI IXNILATES”

Activitățile de formare profesională ale proiectului European Training 2 s-au finalizat cu ultimul curs din cadrul acestui proiect, desfășurat in Grecia ,,Special needs, Inclusion Education and Differentiated teaching”, oferit de EVROPEI IXNILATES, la care au participat 3 persoane din echipa de management a organizației în perioada: 13.08.2023-23.08.2023.
Cursul ,, Nevoi speciale, Educație pentru incluziune și predare diferențiată” are la bază metodele de comunicare ,,pecs,, și ,,makaton,, pentru a include oameni speciali în viața socială de zi cu zi.
Scopul cursului a mers în această direcție, ajutând educatorii/formatorii care lucrează cu persoane cu probleme de integrare inclusiv persoanele cu dizabilități să-și dezvolte metodele și abilitățile didactice în lucru cu aceștia. Cursul pune accent pe construirea încrederii și pe metode de comunicare specifice.
Participanții la acest curs au invățat să creeze materiale de învățare diferențiate; să creeze material bazat pe metodele de comunicare ,,pecs,, și ,,makaton,, și să creeze activități ,,Steam,, pentru includere.

Competențe dobândite ca uramare a participării la acest curs:
• Utilizarea poveștii și a cântecelor în predare;
• Realizarea de resurse senzoriale pentru sala de clasă, încorporând obiective pentru învățarea limbilor și abilitățile de comunicare;
• Oferirea de feedback și primirea feedback-ului;
• Abilități îmbunătățite de comunicare și negociere;
• Abilități dezvoltate de lucru in echipa;
• Abilități de prezentare adaptate și îmbunătățite;
• Lecții și activități individuale;
• Configurarea învățării academice cu materiale practice care încurajează mișcarea;
• Instrumente online de colaborare în proiecte interactive de educație a adulților, School Education Gateway și EPALE;
• Utilizarea dispozitivelor mobile pentru a sprijini învățarea. Împărtășiți idei și experiențe pe platforma digital;
• Crearea unei culturi pozitive de învățare în clasă;
• Organizarea de jocuri și activități cu restul participanților la curs;
• Reflecții comune asupra activităților;
• Dezvoltarea de idei noi în afara zonei de confort, atât în clasă, cât și în activități locale.
• In plus:
• Abilități de comunicare interculturală prin comunicare într-un mediu multicultural, abilități sociale prin interacțiune în timpul mobilității (cooperare, socializare, empatie în cadrul activităților de echipă);
• Metode inovatoare de dialog intercultural și participare;
• Bune practici și schimb de experiență cu participanții și personalul din Europa;
• Competențe de muncă adaptate la nivelul persoanelor cu competențe reduse și calificări mai scăzute prin participarea la ateliere interactive în timpul mobilității;
• Abilitati sociale dezvoltate prin interacțiune în mobilitate (cooperare, socializare, empatie în activități de echipă).

Metode învățate la curs:

PECS- sistemul de comunicare care ajuta la dezvoltarea limbajului:
PECS -Picture Exchange Communication System-este un sistem de comunicare alternativ destinat persoanelor cu tulburări de dezvoltare, fiind folosit cu precadere de către persoanele cu autism, Down, cei cu paralizie cerebrală,tulburări de limbaj, et
Sistemul PECS a fost creat de Andrew Bondy şi Lori Frost în anul 1985, având ca punct de plecare lucrarea psihologului behaviorist B.F Skinner – Verbal Behaviour . PECS se adresează persoanelor care nu au încă limbaj verbal precum şi celor care deşi posedă abilităţi de exprimare verbală, aceasta nu este funcţională.
PECS foloseşte pictograme (imagini) având ca scop comunicarea în cazul persoanelor care nu o pot face în mod tipic şi au nevoie de un sistem care să îi ajute să se exprime.
Concret, PECS începe prin a învăţa persoana non-verbală să înmâneze unei alte persoane (partenerului de comunicare) o pictogramă care reprezintă obiectul. Partenerul de comunicare va primi cartonaşul şi va da la schimb obiectul dorit de cel care cere, obiect ce este reprezentat de pictogramă. În acest fel, copilul non-verbal va învăţa că ceea ce a făcut el a fost o cerere.
Dacă în primă fază PECS începe prin a învăţa un individ să înmâneze o pictograma a unui item dorit persoanei care deţine itemul respectiv, acesta onorând pe loc “cererea”, în următoarele faze sistemul PECS merge mai departe predând discriminarea pictogramelor şi cum să le pună împreună în propoziţii. În fazele avansate indivizii sunt învăţaţi să răspundă la întrebări şi să facă comentarii, precum şi să realizeze alte funcţii, scopul final fiind comunicarea prin această metodă alternativă (Lovaas, 2012).

Sistemul PECS are 6 faze, are 6 faze:
Cursantul învaţă să ridice pictograma şi să o ofere pentru a primi în schimb obiectul dorit sau activitatea preferată.
Cursantul învaţă să călătorească şi să fie perseverent.
Cursantul învaţă să aleagă din mai multe pictograme, să discrimineze itemii preferaţi.
Cursantul învaţă să folosească propoziţii prin folosirea benzii de comunicare detaşabile (cu pictograma “Vreau”, urmata de o pictograma a itemului dorit). Cursantul învaţă să folosească diverse atribute în formularea cererilor prin propoziţii.
Cursantul învaţă să răspundă la întrebări de tipul “Ce vrei?” cu ajutorul pictogramelor.
Cursantul învaţă să comenteze – Eu vad…, Eu aud…
Până nu demult, persoanele care nu comunicau verbal trebuiau să arate cu degetul spre obiectele dorite iar când acestea nu erau în spectrul lor vizual cu greu îşi puteau exprima dorinţele. Prin sistemul PECS, persoana reuşeşte să transmită ce doreşte, să facă cereri, să îşi descrie stările de bine ori de rău, să facă comentarii, chiar să pună întrebări.

Atunci când persoana dobândeşte limbaj funcţional se renunţă la tabla de comunicare PECS.
Sistemul PECS a fost predate şi însuşit de către un număr mare de copii şi adulţi cu autism ori cu altă problemă de limbaj sau dezvoltare.

Utilizarea Limbajului Makaton (Makaton)
Makaton este un program de limbaj unic, care folosește simboluri, semne şi vorbirea pentru a le permite persoanelor să comunice. Programul sprijină dezvoltarea abilităților de comunicare esențiale, cum ar fi atenția şi ascultarea, înțelegerea, memoria, revocarea şi organizarea limbajului şi exprimării.
Makaton a fost conceput inițial în anii 1972-1973 de către Margaret Walker, logoped, pentru copiii şi adulții afectați de o varietate de deficiențe de comunicare şi învățare. Conceptul a depășit limitele unui proiect de cercetare (Walker, 1973) şi în urma studiilor pe teren, acesta a fost revizuit în 1976: versiunea elaborată atunci a fost utilizată până la sfârșitul anului 1996 (Grove, N. % Walker, M. 1990; Walker, M. 1977). În 1996, programul a fost din nou revizuit pentru a reflecta schimbările din societate, versiunea dată fiind cea pe care noi o mai folosim şi astăzi.
Makaton este în prezent mai relevant ca oricând. Este aplicat pe larg în tot Regatul Unit, în instituțiile preșcolare, școli, centre, spitale şi clinici, dar şi în casele oamenilor cu probleme de comunicare şi învățare. Programul a fost adaptat pentru utilizare în peste 50 de ţări.
Pe lângă copiii şi adulții cu deficiențe de comunicare şi învățare, dar şi comunitatea din jurul acestora, de exemplu, profesorii, lucrătorii medicali, prietenii, serviciile publice, etc., Makaton este utilizat tot mai mult şi de publicul general în calitate de ajutor în comunicare. Makaton s-a dovedit a fi util pentru toate categoriile de persoane, inclusiv cei care se confruntă cu probleme de înțelegere a conceptelor, persoanele cu aptitudini de scris şi citit slab dezvoltate, inclusiv cunoștințele în materie de gramatică, precum şi persoanele pentru care limba maternă reprezintă o limbă suplimentară. Cu ajutorul limbajului Makaton, copiii şi adulții deopotrivă se pot manifesta mai activ în viață, deoarece comunicarea şi limbajul sunt cheia la tot ce facem şi învățăm.
Programul Limbajului Makaton complet cuprinde două vocabulare:
• Un Vocabular de Bază cu cuvinte sau concepte esențiale, prezentat pe etape cu creșterea complexității. Vocabularul de bază este cel care se învăță mai întâi, tot el reprezentând şi baza programului.
• Un Vocabular de Resurse mult mai extins, de tip deschis/nelimitat şi grupat pe subiecte, care oferă o bază enormă de semne şi simboluri adiționale ce acoperă mai multe experiențe de viață şi este utilizat în asociere cu Vocabularul de bază, după caz.
Simbolurile şi semnele Makaton sunt corelate cu toate conceptele din cele două vocabulare pentru a putea fi utilizate împreună cu vorbirea, scrierea sau independent. Acestea asigură o reprezentare vizuală a limbajului, ceea ce sporește înțelegerea şi facilitează comunicarea expresivă.
S-a demonstrat că abordarea multimodală, unde un mod îl facilitează pe celălalt, sporește oportunitățile de exprimare şi dezvoltare personală, participare la interacțiune şi socializare şi ridică accesul la educație, formare şi informare publică. 
Despre Vocabularul de Bază
Vocabularul de Bază Makaton a fost conceput pentru a reflecta nevoile zilnice elementare ale persoanelor.
Etapele Vocabularului de Bază introduc vocabularul într-o succesiune de priorități de comunicare, ceea ce înseamnă că cele mai frecvent utilizate cuvinte pentru persoane, obiecte şi activități cotidiene sunt învăţate la etapele inițiale. Etapele ulterioare se bazează pe acestea.
Principalul obiectiv în utilizarea Programului Makaton constă în încurajarea înțelegerii vorbirii şi, atunci când este posibil, dezvoltarea vorbirii expresive. Prezenta colecție de simboluri a fost determinată de necesitatea de a sprijini persoanele cu probleme de comunicare şi învățare să acceseze vocabularul relevant de fiecare zi.
Succesiunea simbolurilor prezentate în această resursă respectă ordinea cuvintelor/conceptelor din fiecare dintre cele opt etape progresive ale Vocabularului de Bază, cu o secțiune suplimentară mare la final. Aici veți găsi o listă a simbolurilor pentru cuvinte, unde sunt prezentate toate cuvintele de la fiecare etapă, pentru a vă asigura un acces rapid şi ușor.
Simbolurile au fost concepute de profesioniști care lucrează în domeniul dizabilităţilor. Simbolurile incluse în cadrul prezentei resurse:
• au fost concepute pentru a fi introduse primele şi reprezintă temelia Programului de Limbaj Makaton.
• sunt menite să ofere conceptele de bază pentru viaţa de fiecare zi, în baza cărora, poate fi extins vocabularul suplimentar, specializat, care poate fi utilizat împreună cu acestea.
• sunt destinate a fi inițial utilizate în cadrul sesiunilor de predare structurate. Copiii cu probleme de comunicare şi învățare ar putea inițial întâmpina dificultăți în înțelegerea unor simboluri mai complexe, sau ale temelor noi, având astfel nevoie de explicații suplimentare şi învățare pentru a beneficia la maxim de utilizarea lor.
Persoanele cu probleme de comunicare şi învățare pot fi şi mai mult sprijiniți, dacă semnele sunt utilizate împreună cu simbolurile. În acest sens, a fost elaborată o carte de potrivire a semnelor pentru Vocabularul de Bază. Recomandarea noastră este să se învețe semnele şi să se utilizeze cu simbolurile. Deoarece, multe semne pot fi necunoscute pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și este util să se exerseze cu semnele şi să se exploareze diverse moduri de explicare a anumitor concepte prin semne, înainte de a fi împărtășite cu utilizatorul.
Se dorește foarte mult că această resursă să permită multor copii si adulții cu probleme de comunicare şi învățare să beneficieze de dezvoltarea abilităților de viață, lucru care nu ar fi fost posibil fără sprijinul programului. 

Ce este Educația STEAM?
,,STEAM este o abordare educațională a învățării care folosește Știința, Tehnologia, Ingineria, Arte și Matematică ca puncte de acces pentru ghidarea anchetei, dialogului și gândirii critice a elevilor.
Rezultatele finale sunt cursanții care își asumă riscuri, se implică în învățarea experiențială, persistă în rezolvarea problemelor, îmbrățișează colaborarea și lucrează prin procesul creativ.”
Susan Riley, fondatoarea EducationClos
Educația S.T.E.A.M.
Combină patru științe și arta a căror inițiale îi compun denumirea.
S- Sience (Știință)
T- Tehnology (Tehnologie)
E- Engineering (Inginerie)
A- Arts (Artă)
M- Mathematics (Matematică)
Rezultatul acestui mix de știință și artă propune un mediu de învățare atractiv pentru participanții la acest tip de educație, unde se pune accent pe aplicarea metodelor învățate în viața de zi cu zi.
Integrând conceptele educației STEAM, subiectele și standardele evaluării avem o modalitate de a schimba demersul procesului de învățare obișnuit.
Educația STEAM este un proces structurat de integrare a științelor exacte și a artei, cu scopul de a forma viitori adulți inteligenți, ușor adaptabili societății și capabili de a pune în valoare cunoștințele acumulate pe întregul proces al educației în viitorul loc de muncă.

20

21

În concluzie 17 persoane, formatori / facilitatori (angajați, voluntari, colaboratori voluntari) activi ai organizației Pro Dezvoltare DACIA (APDD) au avut oportunitatea de a participa la 6 traininguri internaționale în Bulgaria, Turcia, Polonia și Grecia selectate în funcție de nevoile lor formare profesională.
In cadrul proiectului „European Training 2” rezultatele învățării au fost validate prin intermediul Certificatului Europass.

Activități De Diseminare ,,European Training 2’’

Schimbul de bune practici, experiențele dobândite și compețentețele dezvoltate de formatori in urma participării la cursuri au fost integrate in activitatea de zi cu zi , prin activități de formare pentru persoane mai mari de 18 ani (adulții din comunitate) inclusiv cu oportunități reduse/nevoi speciale dar și reprezentanți ai altor ONG/institutii, sub forma de seminare, ateliere lucru, cursuri formare, activități de conștientizare, sesiuni informare și mediatizare etc.

Activitatile au urmarit: Dezvoltarea aptitudinilor pentru susținere schimbărilor ecologice și digitale; Incurajarea abilităților antreprenoriale; Dezvoltarea abilități noi pentru ocupare; Incluziune socială și dezvoltare aptitudini pentru viață etc, bazate pe tehnici și metode non formale moderne și inovative.

Dar să lăsăm imaginile să vorbească:

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

In cadrul proiectului ,,European Training II’’ rezultatele învățării au fost validate prin intermediul Certificatului Europass.

Materiale de promovare ,,European Training II’’

32

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.