LOGO EUROPEAN TRAINING I

,,European Training I’’ Project - ,,KA1 - Learning Mobility of Individuals KA121 - Adult education staff mobility,, ,,Cofunded by the Erasmus+ Programme of the European Union’’ număr contract 2021-1-RO01-KA121-ADU-000034202

În perioada 01/09/2021 și 30/11/2022, Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD), desfășoară activitățile proiectului ,,European Training 1’’ număr contract 2021-1-RO01-KA121-ADU-000034202, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.
Acesta este primul proiect care se desfășoară ca urmare obținerii ,,Acreditării Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul Educației Adulților (AE),, (Acreditare nr: 2020-1-RO01-KA120-ADU-095193).
Acreditarea este practic, un contract cadru între ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale) și Asociația Pro Dezvoltare DACIA (APDD), în baza căruia se vor derula în perioada 2021 – 2027 proiecte de mobilitate AE, prin depunere de cereri de finanțare simplificate.
Trainingurile internaționale vor fi selectate în funcție de nevoile de formare profesională ale participanților. Domenii propuse: digitalizare, educație non-formală, ocupare pe piața muncii – antreprenoriat, ecologie-protecția mediului-dezvoltare durabilă, incluziune, diversitate, egalitate de șanse, echitate, solidaritate etc.

In cadrul proiectului ,,European Training 1’’ rezultatele învățării vor fi validate prin intermediul Certificatului Europass.
In cadrul proiectului 17 persoane, formatori / facilitatori (angajați, voluntari, colaboratori voluntari) activi ai organizației, vor participa la următoarele traininguri internaționale :

Cursul 1: ,,Innovative Adult Education Theories and Practices,, ( Bulgaria, oferit de ,,EvroPro Training Center’’ ).
Cursul 2: Inclusive education for ALL: The approach of differentiated teaching with the adoption of innovative methods and new technologies, ( Grecia, oferit de ,,Oloklirosi Single Member Private Company’’).
Cursul 3: Applying Non-Formal Education in schools and adult education organizations, (Bulgaria, oferit de ,,EvroPro Training Center’’).
Cursul 4. ,, Entrepreneurship Education (as a practice-based approach), (Grecia, oferit de ,,Oloklirosi Single Member Private Company’’).
Cursul 5. Environmental education and sustainable development, (Turcia, oferit de ,, Utopia Education Art and Media Organization’’).
Cursul 6. Game-Based Learning and Gamification ( Cehia, oferit de ,,ITC International’’).

Informații proiect: http://www.apdd.ro, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Președinte APDD,
Cătălin Arapalea – Manager Proiect

 

Apel selecție ,,European Training I’’

1. CORECT Anunt European Training 1


Training course 1:
,, Entrepreneurship Education (as a practice-based approach), (7 zile în Grecia (19.09.2022 – 25.09.2022 / 07.11.2022 – 13.11.2022), oferit de ,,Oloklirosi Single Member Private Company’’)

Acest curs a transpus educația antreprenorială din perspectiva procesului tradițional spre o abordare bazată pe practică și a susținut predarea antreprenoriatului folosind un portofoliu de practici, care include joc, empatie, creație, experimente și reflecție. Împreună, aceste practici îi ajută pe adulți  să dezvolte competența de a gândi și de a acționa antreprenorial pentru a crea, găsi și exploata oportunități de tot felul într-o lume nesigură în continuă schimbare. Activitatea de învățare a fost concentrată pe metode de predare flexibile, atractive și inovatoare.

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Training course 2:
Cursul 3: Applying Non-Formal Education in schools and adult education organizations, (7 zile în Bulgaria (23.10.2022 - 29.10.2022), oferit de ,,EvroPro Training Center’’)

Acest curs a contribuit la educația non-formală, a instruit participanții să adopte principiile și abordările educației non-formale și să fie capabili să răspundă eterogenității cursanților  motivându-i la autoacțiune, experimentare și învățarea activă. La sfârșitul cursului, participanții au fost echipați cu o serie de abordări inovatoare, cum ar fi predarea non-formală, principiile și tehnicile de bază ale învățării active și experiențiale  ale predării colaborative și exploatarea potențialului oferit de noile tehnologii, arta și multimedia.

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Training course 3:
Inclusive education for ALL: The approach of differentiated teaching with the adoption of innovative methods and new technologies, (7 zile în Grecia (19.09.2022 – 25.09.2022), oferit de ,,Oloklirosi Single Member Private Company’’)

Educația incluzivă este o abordare educațională modernă al cărei obiectiv principal este asigurarea accesului egal al tuturor participanților la binele educațional și depășirea obstacolelor structurale și stereotipurilor sistemului care îl fac incapabil să răspundă eterogenității nevoilor cursanților. Educația incluzivă prețuiește diversitatea și contribuțiile unice pe care fiecare participant le aduce la clasă. Într-un cadru cu adevărat incluziv, fiecare se simte în siguranță și are un sentiment de apartenență. Educația incluzivă se bazează pe valorile egalității, justiției sociale și acceptarea diversității și a șanselor egale în educație. Acesta implică toți participanții, inclusiv cu dizabilități și/sau cu nevoi educaționale speciale sau cu dizabilități, precum și pe cei dezavantajați din grupurile sociale vulnerabile (refugiați, romi etc.).

Metode și instrumente utilizate: Prelegeri, brainstorming, exerciții concrete, discuții, lucru în echipă, jocuri de rol, studii de caz, discuții de grup și activități în aer liber.

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Training course 4:
,,Innovative Adult Education Theories and Practices,, (7 zile în Bulgaria (23.10.2022 - 29.10.2022), oferit de ,,EvroPro Training Center’’)

Participanții au învățat să folosească abordări individuale și de grup centrate pe cursant pentru educația adulților prin ateliere, simulări și învățare prin acțiune și alte practici interactive. Au fost incluse, bune practici, studii de caz, proiecte, jocuri de rol, practici de laborator, utilizarea noilor tehnologii, feedback și evaluare.

Metodologia s-a bazat pe enunțuri teoretice într-o măsură mai mică și pe prezentarea de exemple de bune practici, precum și pe discuții și comparații de experiență într-o măsură mai mare. Participanții au învățat despre abordările emancipatoare centrate pe cursant ale educației adulților prin ateliere, simulări și învățare prin acțiune.

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Training course 5:
Environmental education and sustainable development, (10 zile în Turcia (21.10.2022 – 30.10.2022), oferit de ,, Utopia Education Art and Media Organization’’)

Educația pentru Dezvoltare Durabilă necesită metode participative de predare și de învățare care să motiveze și să împuternicească cursanții să își schimbe comportamentele și să ia măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice și dezvoltarea durabilă. Cursul a promovat gândirea critică, imaginând scenarii viitoare și luând decizii într-un mod colaborativ, ceea ce a dat posibilitatea cursanților să acționeze și să participe cu încredere în situațiile din viața de zi cu zi.

Cursul s-a desfășurat prin metode de educație non-formală. Participanții au fost implicați activ în activități creative , interactive și inovative. Au fost efectuate lucrări de grup și individuale și studii bazate pe învățarea experiențială, cursul contribuind la adaptarea și durabilitatea la schimbările climatice. Acesta și-a propus să ajute participanții să adopte principiile și abordările despre schimbările climatice.

Cunoştinţe acumulate ca urmarea participării la curs: Cum să te adaptezi la schimbările climatice; Sustenabilitatea mediului în munca de grup; Cum să proiectați un atelier de lucru despre schimbările climatice; Cum să te adaptezi la schimbările climatice; Suntem pregătiți pentru schimbările climatice?; Durabilitate și Sustenabilitate; Practici de adaptare la schimbările climatice în Europa; Bune practici de durabilitate a mediului; Schimbări climatice; Sustenabilitatea mediului. Resurse alternative; Reciclare; Compostare etc.

Slide1

Slide2

Slide3

Training course 6:
Game-Based Learning and Gamification (7 zile în Cehia (31.10.2022 – 06.11.2022), oferit de ,,ITC International’’)

Metoda de învațare a cursului a fost învățarea bazată pe joc (GBL). Conform acestei metode și jocurile pot îmbunătăți semnificativ buna calitate și eficacitatea educaţiei adulților. Aptitudini, cum ar fi multitasking, gândire critică, asumare de risc și alte abilități ale secolului 21, au putut fii dezvoltate prin joc. Participanții au învățat să utilizeze resurse educaționale deschise, au dobândit noi abilități, au creeat lecții de probă și au învațat cum să implementeze strategiile GBL în lecțiile lor. Fiecare modul a acoperit diferite aspecte ale utilizării GBL în educație.

Activitățile au încorporat cunoștințele și experiența existente și au oferit un mediu de învățare util îmbinând cunoștințele teoretice cu cele practice.

Cunoştinţe acumulate ca urmarea participării la curs: Învățare bazată pe joc și gamificare – Practici educaționale în Europa; Utilizarea jocurilor și a strategiilor de joc pentru îmbunătățirea învățării; Gândire critică și creativă prin jocuri; Găsirea resurselor pentru lecții; Utilizarea dispozitivelor mobile pentru a sprijini învățarea; Învățarea codificării prin jocuri video; Utilizarea codurilor QR; Jocuri de simulare online; Jocuri în aer liber pentru învățare activă; Povestire digitală; Proiecte individuale, Prezentare și Evaluare.

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

 

In cadrul proiectului ,,European Training I’’ rezultatele învățării au fost   validate prin intermediul Certificatului Europass.

 

Activități De Diseminare ,,European Training I’’

Schimbul de bune practici, experientele dobandite și competente dezvoltate de formatori in urma participarii la cursuri au fost  integrate  in activitatea de zi cu zi , prin activitati de formare pt persoane mai mari de 18 ani (adultii din comunitate) inclusiv  cu oportuniati  reduse/nevoi speciale dar și reprezentanti ai altor ONG/institutii, sub forma de seminare, ateliere lucru, cursuri  formare, activitati de  constientizare, sesiuni informare si mediatizare etc.

Activitatile au urmarit: Dezvoltarea aptitudinilor pt susținere schimbari ecologice și digitale; Incurajare abilități antreprenoriale; Dezvoltare abilitati noi pt ocupare; Incluziune sociala și dezvoltare aptitudini pt viață etc bazate   pe  tehnici și metode non formale moderne si inovative.

Ex:

Workshop: Revoluție digitală in scop util – siguranța online (data: 24.11.2022; locația Sutesti – 8 persoane participante);

Workshop: Sprijinirea părinților pentru efectuarea lecțiilor online (data: 26.11.2022; locația Sutesti – 29 persoane participante);

Ateliere interactiv-participativ: Gamificarea și invățarea pe bază de proiect (Escape class-room) ( data: 21.11.2022; locația GIB Mihăescu Drăgășani – 24 persoane participante);

Ateliere interactiv-participativ:  Să invățăm ABC –UL programării cu MINECRAFT HOUR OF CODE (Scrierea codurilor ) ( data: 24.11.2022; locația GIB Mihăescu Drăgășani – 26 persoane participante);

Ateliere interactiv-participativ susținut ONLINE:  ONLINE Google Meet (data: 28.11.2022; locația Online– 25 persoane participante);

Workshop: Incurajarea abilităților antreprenoriale în concordanță cu piața muncii (data: 28.09.2022; locația Mitrofani – 15 persoane participante);

Workshop:  Dezvoltarea abilităților noi pentru ocupare (data: 30.09.2022; locația Mitrofani – 5 persoane participante);

Ateliere interactiv-participativ:  Educația antreprenorială de la teorie la practică (data: 26.11.2022; locația  Sc. Nicolae Bălcescu Drăgășani – 18 persoane participante);

Metode moderne de căutarea unui loc de muncă  (data: 25.11.2022; locația  Sc. T. Vladimirescu Drăgășani – 14 persoane participante);

Masă rotundă - Ateliere interactiv-participativ:  Identificarea surselor de finanțare a unui plan de afaceri ( data: 26.11.2022; locația  Sc. Nicolae Bălcescu Drăgășani – 22 persoane participante);

11. Workshop:  Transformarea unui hobbyu intr-o afacere   (data: 25.11.2022; locația  Sc. T. Vladimirescu Drăgășani – 14 persoane participante);

Workshop: Stop violenței (prin metode nonformale) (data: 28 /29.11.2022; locația LTB Dragasani– 12 persoane participante);

Workshop: Autocunoaștere și interculturalitate (prin metode nonformale) (data: 12 /16.11.2022; locația LTB Dragasani– 15 persoane participante);

Prezentare –dezbatere - Ateliere interactiv-participativ  Facilitator/ Formator ca mediator între formal și non formal  (data: 18.11.2022; locația LTB Dragasani– 8 persoane participante);

Masă rotundă - Ateliere interactiv-participativ:  Incluziune prin artă (data: 30.09.2022; locația  LTB Dragasani – 15 persoane participante);

Workshop: Educația incluzivă de la teorie la practică (data: 30.09.2022; locația  LTB Dragasani – 25 persoane participante);

Prezentare –dezbatere - Ateliere interactiv-participativ: Combaterea excluziunii sociale (data: 10/12.11.2022; locația GIB Mihăescu Drăgășani – 21 persoane participante);

Workshop: Diversitate și egalitate (data: 20/22.11.2022; locația GIB Mihăescu Drăgășani – 27 persoane participante);

Workshop: Integrarea metodelor non-formale in activitatea cu persoanele adulte (data: 25.11.2022; locația GIB Mihăescu Drăgășani – 29 persoane participante);

Prezentare –Analiza  curs, proiect si program Erasmus+ (data: 18.11.2022; locația GIB Mihăescu Drăgășani – 20 persoane participante);

Masă rotundă – Adaptare și durabilitate la schimbările climatice (data: 5.11.2022; locația  Sediul APDD– 12 persoane participante);

Workshop: Menținerea și promovarea stării de sămătate a mediului înconjurător (data: 10.11.2022; locația LTB Dragasani – 10 persoane participante);

Prezentare –dezbatere - Ateliere interactiv-participativ:  Conștientizarea schimbărilor climatice și a efectelor asupra omului (data: 18.11.2022; locația LTB Dragasani – 17 persoane participante);

Workshop:  Protejarea mediului și a resurselor naturale (data: 15.11.2022; locația Biblioteca Municipală Drăgășani – 18 persoane participante).

Foto Activități De Diseminare ,,European Training I’’

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Materiale de promovare ,,European Training I’’

Afis Euro Trai 1

Pliant Euro Trai 1

In cadrul proiectului ,,European Training I’’ rezultatele învățării au fost   validate prin intermediul Certificatului Europass.

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.