LOGO

,,European Training’’ Project - KA104 - Adult education staff mobility ,,Cofunded by the Erasmus+ Programme of the European Union ’’
2018-1-RO01-KA104-048283

Pro Dezvoltare DACIA (APDD) Drăgășani în calitate de beneficiar, implementează în perioada 01.06.2018 – 31.05.2019, proiectul de mobilitate în domeniul educației adulților ,,EUROPEAN TRAINING’’ nr. contract : 2018-1-RO01-KA104-048283.

Scopul proiectului: dezvoltarea profesională a personalului APDD, prin îmbunătățirea strategiilor de formare în educația adulților cu accent pe metode moderne (non-formale și informale), competențe practice, schimb de experiență și incluziune , prin participarea a 10 membri APDD (formatori / facilitatori / profesori / colaboratori / voluntari), la 5 traininguri europene:

Training course 1: ,,Dealing with cultural diversity in class’’- Kalamata – Grecia 28.10.2018 - 03.11.2018 .
Training course 2: ,, ICT in Education’’- Praga – Cehia 21.01.2019 - 25.01.2019
Training course 3: ,,Grand Tour in Europe: creativity, innovation, active citizenship and intercultural dialogue”- Paris – Franța 08.04.2019 – 13.04.2019
Training course 4: ,,New didactic methodologies for youth Entrepreneurship’’ – Roma - Italia 08.04.2019 – 12.04.2019
Training course 5: ,, 21st Century Approach To Adult Education ’’ - Praga - Cehia 22.04.2019 – 03.05.2019

Informații proiect: http://www.apdd.ro , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Președinte APDD
Cătălin Arapalea – manager proiect

2 Apel Start Euro Training

Training course 1:
,,Dealing with cultural diversity in class’’- Kalamata – Grecia 28.10.2018 - 03.11.2018 

Scopul acestui curs a fost de a permite participanților și organizațiilor participante să se ocupe în mod eficient de provocările din clasă legate de diversitatea culturală și lingvistică. Cursul a fost conceput special pentru a ajuta participanții din diverse domenii să își mărească abilitățile în predarea eficientă a claselor multiculturale. În cadrul acestui curs, participanții au dezbatut, contextualizat și invătat concepte-cheie și abordări despre cum să gestioneze conflictele apărute intr-o clasă induse de cultură și de rasă, au explorat și adoptat stiluri eficiente de predare, invătare și evaluare. Metodele utilizate au fost metode non formale si informale și fiecare zi de curs s-a finalizat cu o sectiune de reflectie.

 4

5

Training course 2: ,, ICT in Education’’
Praga – Cehia, 21.01.2019 - 25.01.2019

Cursul a fost structurat in mai multe module.  Fiecare modul a acoperit un alt aspect al utilizării TIC în educație și formare. Modulele au  încorporat și cunoștințe și experiența  existente ale participantilor și au oferit un mediu de învățare util, cu o bună combinație de cunoștințe teoretice și practice. Demonstrarea și interacțiunea cu TIC într-un mod practic în stabilirea grupului internațional a arătat importanța colaborării și experiențe împărtășite în utilizarea TIC în educație.

7

8

9

10

11

Training course 3:
,,Grand Tour in Europe: creativity, innovation, active citizenship and intercultural dialogue” Paris – Franța
08.04.2019 – 13.04.2019

Cursul a alternat sesiuni teoretice, vizite, seminarii și ateliere practice. Aceaste metode formate din cercetare-actiune-formare, au condus la crearea unui curs didactic bazat pe participare. Toți participanții au apreciat valoarea pedagogică a strategiei de învățare care a fost în mod clar transversală în abordare.

Prin activitățile care au vizat recunoașterea și conservarea diversității și a diverselor sale forme de exprimare, s-a realizat o mai bună înțelegere reciprocă între culturi și popoare.

Cursul s-a finalizat cu un interviu, un chestionar și o carte.

13

14

15

16

17

18

19

Training course 4: ,,New didactic methodologies for youth Entrepreneurship’’
Roma - Italia, 08.04.2019 – 12.04.2019

Cursul a imbint metode moderne cu instrumente inovatoare si eficiente pentru identificarea oportunitatilor de afaceri, untilizand cu succes noi metodologii didactice pentru antreprenoriat si antreprenoriat social iar ca noutate au fost prezentate metode noi de orientare cu succes a persoanelor adulte cu competente reduse si calificari inferioare pe piata muncii. Evaluarea s-a realizat prin completarea unei fișe de evaluare. In cadrul activităților de invățare zilnic au fost prevăzute și sesiuni de refleție a celor invatate.

21

22

Training course 5: ,, 21st Century Approach To Adult Education ’’
Praga - Republica Cehă 
22.04.2019 – 03.05.2019

Metodologia cursului s-a bazat pe lecții teoretice și prezentări ale exemplelor de bune practici, precum și pe discuții și comparări ale experienței. Participanții au învățat despre abordările emancipatoare ale educației adulților prin ateliere, simulări și învățarea practică. Instrumente utilizate pentru evaluare de-alungul și la finalul cursului au constat în munca în proiect, jocul de rol, practica, reflecția și autoevaluarea.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE
,,EUROPEAN TRAINING’’

35

36

37

38