ETNIC a fost aprobat spre finanțare.

Europa APDD

„Ethnicity and Integration in Multicultural Europe” ETNIC - DRĂGĂȘANI -
Contract Number 2017-2-RO01-KA105-037797

„Ethnicity and Integration in Multicultural Europe” (ETNIC) - 2017-2-RO01-KA105-037797 este un proiect de mobilitate lucrători de tineret, propus de către Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD) Drăgășani și finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, care se desfășoară pe o durată de 5 luni în perioada 1 septembrie 2017 – 31 ianuarie 2018.

Proiectul prevede o mobilitate de 6 zile în perioada 27 noiembrie 2017 – 2 decembrie 2017 , în Municipiul Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007, România. Mobilitatea se va desfășura sub forma unui seminar „Ethnicity and Integration in Multicultural Europe” la care vor participa 32 lucrători de tineret persoane cu vârstă peste 18 ani care reprezintă 16 organizații din 14 țări: Franța; Italia; Grecia; Spania; Bulgaria; Polonia; Letonia; Cipru; Turcia; Azerbaijan; Georgia; Slovacia; Croația și România.

Scopul proiectului constă în dobândirea de către participanți a unui set de cunoștințe și metode în direcția eficientizării procesului de incluziune, de favorizare a toleranței etnice și culturale.
Preconizăm un proiect sustenabil prin schimbul de bune practici realizat între 16 organizații, cu aplicabilitate imediată a noilor metode de incluziune, asupra grupului țintă bine definit (romi, refugiați, imigranți, persoane cu dizabilități, tineri aflați în risc de marginalizare, solicitanți de azil și alte grupuri dezavantajate) înainte de începerea proiectului. Impactul proiectului se va materializa la nivelul participanților și organizațiilor prin acumularea Know how în direcția eficientizării activității de incluziune etnică.

Informații proiect: http://www.apdd.ro , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Anunt selectie participanți ETNIC 001

 ATENȚIE!. Mobilitate în desfășurare: Imagini Activități ETNIC

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPLEMENTARE ETNIC

Proiectul „Ethnicity and Integration in Multicultural Europe” (ETNIC) - 2017-2-RO01-KA105-037797 s-a finalizat cu succes.


Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD) România în parteneriat cu : Aux couleurs du DEBA - Franța; Associazione InCo – Molfetta – Italia; Politistiki Anazitisi Lesvou AMKE (POLIANA) – Grecia; Building Bridges Cultural Association – Spania; The Global Organization for Development (GOD) – Bulgaria; Regional Volunteer Center – Polonia; Biedrība “ALIVE” - Letonia; Social Policy And Action Organization - Cipru; Gülpembe Education Association– Turcia; Asociația " European center for education, science and innovations " (ECESI) - Bulgaria; Modern Youth Public Union (MYPU) – Azerbaijan; Association for Development, Education and Social Involvement- Georgia; Youthfully Yours SR – Slovacia; Studentski katolički centar Palma – Croația au implementat în perioada 1 septembrie 2017 – 31 ianuarie 2018 un proiect de mobilitate lucrători de tineret, co-finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.


Ethnicity and Integration in Multicultural Europe” (ETNIC) s-a desfășurat pe o durată de 5 luni în perioada 1 septembrie 2017 – 31 ianuarie 2018. Punctul culminant al proiectului a fost mobilitatea de 6 zile din perioada 27 noiembrie 2017 – 2 decembrie 2017, desfășurată în România. Aceasta a luat forma unui seminar „Ethnicity and Integration in Multicultural Europe” reunind 32 lucrători de tineret, cu vârste de peste 18 ani, reprezentați a 16 organizații din 14 țări. În cadrul proiectului, s-au urmat activitățile de diseminare, cu participarea tuturor părților implicate, impactul fiind maximizat prin organizarea unei Conferințe de Presă de către APDD.
Scopul proiectului a fost îndeplinit, prin dobândirea de către participanți a unui set de cunoștințe și metode în direcția eficientizării procesului de incluziune, de favorizare a toleranței etnice și culturale. Proiectul și-a atins scopul prin indeplinirea cu succes a obiectivelor propuse.

 Materiale Promovare ETNIC: Pliante, Flyere, Postere