Cine participa

Erasmus+ aduce numeroase oportunităţi de învăţare pentru tineri şi adulţi, în toate sectoarele educaţiei: învăţământ preuniversitar, educaţia adulţilor, învăţământ universitar, formare profesională şi tineret.

O persoană poate participa la diferite tipuri de proiecte europene, specifice unui sector sau intersectoriale.

Elevii

+ pot participa în proiecte de mobilitate pentru formare profesională (mobilităţi de formare) în calitate de elevi ai unor instituţii de formare profesională VET

+ pot participa în proiecte de parteneriate strategice (care pot presupune inclusiv mobilităţi de învăţare, de scurta sau lunga durata)

Profesorii din învățământul preuniversitar

+ pot participa în proiecte de mobilitate pentru formare continua in domeniul educatiei scolare; in cazul profesorilor de discipline de specialitate in institutii scolare VET, pot participa si in proiecte de mobilitate in domeniul formarii profesionale VET

+ pot participa in proiecte de mobilitate in sectorul educatiei adultilor, ca membri ai unui ONG activ in educatia adultilor

+ pot participa în proiecte de parteneriate strategice (care pot presupune inclusiv mobilităţi de predare sau formare, de scurta sau de lunga durata)

Profesori universitari şi personalul din universităţi

-pot participa in proiecte de mobilitate de predare sau formare, inclusiv in universitati din tari in afara Europei

-pot participa in proiecte de mobilitate in sectorul educatiei adultilor, ca membri ai unui ONG activ in educatia adultilor

-pot participa în proiecte de parteneriate strategice (care pot presupune inclusiv mobilitati de scurta sau lunga durata), in aliante ale cunoasterii sau aliante pentru competente sectoriale.

Reprezentanţii instituţiilor publice/private

Reprezentanţii instituţiilor publice/private active pe piaţa muncii sau în educaţie, formare şi tineret (parteneri sociali, camere de comerţ, asociaţii de profesionişti, sindicate, institute de cercetare, fundaţii, organisme ce oferă consiliere în carieră, Centrele Judetene de Resurse si Asistenta Educationala, Casele Corpului Didactic, Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, alte organisme ce oferă sprijin pentru crearea de politici etc)

+ pot participa în proiecte de mobilitate în domeniile educaţiei adulţilor sau cel al formarii profesionale VET, in functie de specific

+ pot participa în consorţii pentru proiecte de mobilitate în domeniile educaţiei adulţilor sau cel al formarii profesionale VET, in functie de specific

+ pot participa în proiecte de parteneriate strategice (care oferă inclusiv posibilitatea unor mobilităţi pentru învăţare), alianţe ale cunoaşterii sau alianţe pentru competenţe sectoriale

+ pot participa în proiecte de dialog structurat (ca tânăr, ca parte a unui ONG de tineret sau ca decident pe politici de tineret).

Specialiștii în formare profesională

+ pot participa în proiecte sau consorţii pentru mobilitate de formare profesională VET

+ pot participa în proiecte de parteneriate strategice (care oferă inclusiv posibilitatea unor mobilităţi pentru învăţare), alianţe ale cunoaşterii sau alianţe pentru competenţe sectoriale

Studenții

+ pot participa în proiecte de mobilitate în învăţamântul superior (de studiu sau plasamente de formare) inclusiv în afara Europei

+ pot participa în proiecte de parteneriate strategice (care pot presupune inclusiv perioade de mobilitate)

+ pot participa în proiecte de dialog structurat (ca parte a unui ONG studențesc/ de tineret)

Tinerii

+ pot participa în proiecte de mobilitate de tineret (schimburi de tineri, Serviciul European de Voluntariat) - ca parte a unui ONG de tineret sau a unui grup de tineri

+ pot participa în proiecte de mobilitate în învăţământul superior (de studiu sau plasamente de formare) în calitate de studenţi

+ pot participa în proiecte de mobilitate de formare profesională în calitate de elevi ai unor institutii de formare profesională VET

+ pot participa în proiecte de parteneriate strategice (care cuprind inclusiv mobilitati cu scop de învăţare)

+ pot participa în proiecte de dialog structurat (ca parte a unui ONG de tineret),

Lucrătorii de tineret

+ pot participa in proiecte de mobilitate de tineret

+ pot participa in proiecte de parteneriate strategice

+ pot participa in proiecte de dialog structurat. (sursă: European Commission)