Romania

Asociaţia Pro Dezvoltare DACIA (APDD), organizație neguvernamentală fondată în anul 2016, pentru susținerea dezvoltării comunității sub aspect educațional, social, economic, cultural și ecologic. 

Organizația APDD se bazează în organizarea și funcționarea sa pe principiile: inițiativei, implicării și cooperării, voluntariatului, respectului și sprijinului reciproc, transparenței, echității, competiției, responsabilității, principialității, egalității și legalității.

APDD are cuprins în planul de dezvoltare instituțională și creșterea calității serviciilor 2016-2020 următoarele activități:

  • Internaționalizarea acesteia prin mobilități și proiecte de cooperare internațional;
  • Elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare locală, judeţeană, naţională şi internaţională;
  • Sprijinirea pregătirii și formării profesionale a tinerilor și adulților din mediul urban și rural;
  • Organizarea și derularea activităților de voluntariat;
  • Colaborarea cu alte grupuri de profesioniști, entități din domeniu sau domenii conexe (ONG, instituții publice etc.) din țară și străinătate.

Romania Vâlcea Interactiv