LOGO ACR

3 Proiecte de mobilitate în domeniul tineretului cu acreditare Erasmus+ 2022, Acțiunea Cheie 1, 151 de persoane implicate din 29 de organizații internaționale și 21 de țări (Portugalia; Suedia; Olanda; Belgia; Cehia; Cipru; Grecia; Letonia; Slovacia; Serbia; Macedonia; Polonia; Italia; Spania; Bulgaria; Turcia; Ungaria; Franța; Croația, Republica Moldova și România) .
Nr de referință 2022-1-RO01-KA151-YOU-000058664

În perioada 01.06.2022 – 31.08.2023, Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD) din Drăgășani, v-a desfășura activitățile proiectului cu acreditare 2022-1-RO01-KA151-YOU-000058664, co-finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Acestea sunt primele proiecte APDD care se desfășoară ca urmare a obținerii Acreditării Erasmus+ în domeniul Tineret: 2020-1-RO01-KA150-YOU-095921.
În cadrul proiectului se vor realiza 3 mobilități:
- 04.03.2023 – 13.03.2023 A1( ,,For a green Planet: ecology and environmental protection ” (Green Planet) )- schimb de tineri cu 3 organizatii internaționale : Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD) în parteneriat cu ,,EvroPro Training Center’’ - Bulgaria și ,,Asociația Internațională a Tinerilor (AITinerilor)’’ - Republica Moldova. Proiectul v-a aduce laolaltă 48 de tineri și 9 lideri de grup din România, Bulgaria și Republica Moldova în lupta pentru o planetă verde în contextul provocărilor și schimbărilor actuale.
- 20.04.2023 – 29.04.2023 A2 ( „Multicultural Europe: Inclusion and Diversity (ID)”), Activitatea de formare profesională care se v-a desfășurat sub forma unui seminar de 10 zile în scopul descoperirii a noi strategii de lucru (bune practici, instrumente și metode noi de lucru în domeniul incluziunii / diversității etc) și a le aplica ulterior în comunitate, în lucru cu tinerii. În cadrul acestui proiect 50 lucrători de tineret și 2 facilitatori, reprezentanți ai 24 de organizații din 20 de țări: Portugalia; Suedia; Olanda; Belgia; Cehia; Cipru; Grecia; Letonia; Slovacia; Serbia; Macedonia; Polonia; Italia; Spania; Bulgaria; Turcia; Ungaria; Franța; Croația și România vor participa la activitatea de formare profesională a proiectului.

- 01.05.2023–10.05.2023 A3 (,,The Art of Photography: Diversity and Inclusion (APDI)” ) schimb de tineri, cel de-al treilea proiect APDD care se v-a desfășura ca urmare a obținerii Acreditării Erasmus+ în domeniul Tineret: 2020-1-RO01-KA150-YOU-095921, în parteneriat cu ,,Podobri Foundation’’ - Bulgaria și ,,Imece Network Egitim ve Kultur Dernegi’’–Turcia în scopul promovării diversității, stimularii incluziunii sociale și combaterea discriminării prin participarea la activități sociale nonformale având ca mijloc de exprimare artistică arta fotografică,

In cadrul proiectelor, rezultatele învățării vor fi validate prin intermediul certificatului Youthpass.

Informații proiect: http://www.apdd.ro, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Președinte APDD,
Cătălin Arapalea – Manager Proiect

logo 1

A1.Youth exchanges - third countries not associated ,,For a green Planet: ecology and environmental protection (Green Planet),, - (57 participanți) – mobilitate în perioada: 04.03.2023-13.03.2023

1

În perioada 01.06.2022 – 31.08.2023, Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD) în parteneriat cu ,,EvroPro Training Center’’ - Bulgaria și ,,Asociația Internațională a Tinerilor (AITinerilor)’’ - Republic of Moldova, implementează proiectul ,,For a green Planet: ecology and environmental protection (Green Planet)’’, număr contract 2022-1-RO01-KA151-YOU-000058664, „Cofinanțat din Programul Erasmus+ al Uniunii Europene".
Acesta este primul proiect APDD care se desfășoară ca urmare a obținerii Acreditării Erasmus+ în domeniul Tineret: 2020-1-RO01-KA150-YOU-095921.
Punctul central al proiectului este mobilitatea de 10 zile (04.03.2023-13.03.2023), care se află în plină desfășurare în localitatea Horezu, Județul Vâlcea, România.
Proiectul ,,For a green Planet: ecology and environmental protection (Green Planet)’’ unește 48 de tineri și 9 lideri de grup din România, Bulgaria și Republica Moldova în lupta pentru o planetă verde în contextul provocărilor și schimbărilor actuale.

 3

4

5

Toate activitățile proiectului, se concentrează pe îmbunătațirea dezvoltării personale și profesionale a tinerilor prin activități non formale și informale de sensibilizare/informare, implicare, conectare, ocupare și responsabilizare, în urma participarii la un schimb de tineri, în domeniul ecologiei și protecției mediului.
În cadrul proiectului participă 48 tineri și 9 lideri de grup, din 3 organizații : ,,EvroPro Training Center’’ -Bulgaria; ,,Asociația Internațională a Tinerilor (AITinerilor),, - Republica Moldova și organizația coordonatoare Pro Dezvoltare DACIA (APDD) România. Participanții sunt cazați pe perioada mobilității în România la hotel Horezu, care oferă toate facilitățile de cazare, masă și spațiul de lucru, necesare desfășurării proiectului la un nivel calitativ ridicat.

6

7

8

9

Problemele globale referitoare la schimbările climatice și dezvoltare durabilă, necesită urgent o modificare a stilurilor noastre de viață dar și o schimbare a modului în care acționăm și gândim.
În acest context, rolul activităților proiectului, se concentrează pe modelarea viitorului tânăr ca cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l îndemna la participare, devenind astfel conştient de viitor şi de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură și de opţiunile sale.
,,For a green Planet: ecology and environmental protection (Green Planet),, unește tineri din 3 țări (Bulgaria, Republica Moldova și România) în lupta pentru o comunitate verde în contextul provocărilor și schimbărilor societății actuale.

10

11

12

13

Obiectivele care stau la baza proiectului se referă la: Constientizarea importanței ecologiei și protecției mediului înconjurător, dezvoltarea competențelor eco-civice și sociale,  a 48 tineri și  Formarea unei conduite civice, corespunzătoare mediului în care trăim, prin implicarea proactivă a tinerilor în creearea unei societăți durabile după un proiect conceput în mobilitate și aplicat în propria comunitate.

14

15

16

17

Scopul și obiectivele proiectului vor fi atinse prin metode non-formale și informale intuitive, interactive și participative care favorizează creativitatea, comunicare, interacțiunea, gândirea critică și creativă, intuiția și lucru în echipă  etc.

18

19

20

21

Metodele utilizate  au fost selectate in funcție de nevoile și profilul tinerilor, tema aleasa, nr. de participanți, durata activitaților și obiectivele propuse.

22

23

24

25

Activitatile mobilității proiectului sunt centrate pe participant și se desfășoară  forma unor ateliere de lucru creative, jocuri de rol, simulari, intalniri cu reprezentanti locali sau experti, activitati in aer liber/vizite de studiu, activitati interculturale, imbinate cu jocuri de energizare, captarea atentiei dar si de cooperare, socializare, lucru in echipa si nu in ultimul rand activitati de reflecție .

26

27

28

29

In ultima zi a mobilității tinerii partcipanții au obținut, certificatul Youthpass care le va fi util in demersul lor de continuarea studiilor sau de aplicare pentru un loc de muncă.

30

31

LOGO ACR

A2.Professional development activities - Member States and associated countries „Multicultural Europe: Inclusion and Diversity (ID)” (52 participanți) - mobilitate in perioada: 20.04.2023 – 29.04.2023

32

În perioada 01.06.2022 – 31.08.2023, Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD) din Drăgășani,  desfășoară activitățile proiectului „Multicultural Europe: Inclusion and Diversity (ID)” număr contract 2022-1-RO01-KA151-YOU-000058664, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Acesta este al doilea  proiect APDD care se desfășoară ca urmare a  obținerii  Acreditării Erasmus+ în domeniul Tineret: 2020-1-RO01-KA150-YOU-095921.

33

34

35

36

37

38

50 lucrători de tineret și 2 facilitatori, reprezentanți ai 24 de organizații din 20 de țări: Portugalia; Suedia; Olanda; Belgia; Cehia; Cipru; Grecia; Letonia; Slovacia; Serbia; Macedonia; Polonia; Italia; Spania; Bulgaria; Turcia; Ungaria; Franța; Croația, și România participă la activitatea de formare profesională a proiectului,  care se află în plină desfășurare, în localitatea Horezu, Județul Vâlcea, România.

39

40

41

42

43

44

Obiectivele care stă la baza implementării acestui proiect sunt:
1. Creșterea calității serviciilor în activitățile de tineret prin consolidarea capacității operaționale a 20 organizații, profesionalizarea lucratorilor de tineret prin mobilități europene, identificarea și dezvoltarea unor strategii de lucru diversificate, moderne și inovative adaptate nevoilor tinerilor din comunitate cu accent pe tinerii cu mai oportunități;
2. Inițierea / extinderea / perfecționarea competențelor profesionale și/sau schimb de bune practici în lucru cu tinerii în special cu oportunități reduse, a 50 de lucrători de tineret din 20 organizații prin participarea la 1 seminar în domeniul incluziunii și diversității.

45

46

47

48

49

50

Activitatea de formare profesională a proiectului se desfășoară sub forma unui seminar de 10 zile în perioada 20.04.2023 – 29.04.2023, în  scopul descoperirii a noi strategii de lucru (bune practici, instrumente și metode noi de lucru în domeniul incluziunii / diversității etc) și a-le aplica ulterior în comunitate, în  lucru cu tinerii.

51

52

53

54

55

56

In cadrul proiectului, rezultatele învățării vor fi  validate prin intermediul certificatului Youthpass.

57

58

59

60

62

logo 2

A3.Youth exchanges - Member States and associated countries ,, The Art of Photography: Diversity and Inclusion (APDI),,- (42 participanți)- mobilitate în perioada: 01.05.2023 – 10.05.2023

63

În perioada 01.06.2022 – 31.08.2023, Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD) în parteneriat cu ,,Podobri Foundation’’ - Bulgaria și ,, Imece Network Egitim ve Kultur Dernegi’’ - Turcia,  implementează proiectul ,,The Art of Photography: Diversity and Inclusion (APDI),, număr contract 2022-1-RO01-KA151-YOU-000058664, „Cofinanțat din Programul Erasmus+ al Uniunii Europene".

64

65

Acesta este cel de-al treilea  proiect APDD care se desfășoară ca urmare a  obținerii  Acreditării Erasmus+ în domeniul Tineret: 2020-1-RO01-KA150-YOU-095921.

66

67

Punctul central al proiectului este mobilitatea de 10 zile (01.05.2023 – 10.05.2023), care  se află în plină desfășurare în localitatea Horezu, Județul Vâlcea, România la care participă 36 de tineri și 6 lideri de tineret din România, Bulgaria și Turcia.

68

69

Scopul proiectului este promovarea diversității, stimularea incluziunii sociale și combaterea discriminării prin participarea la activități sociale nonformale având ca mijloc de exprimare artistică arta fotografică, urmărindu-se astfel realizarea unei expoziții foto cu mesajul: Diversitate, Incluziune și Non–Discriminare, prezentat sub cele mai originale idei și forme.

70

71

Obiectivele care stă la baza implementării proiectului sunt:
- Stimularea incluziunii sociale a 36 tineri, prin participarea în cadrul unor evenimente sociale, nonformale, pe toata perioada proiectului cu accent pe mobilitate, având ca mijloc de exprimare fotografia.
- Promovarea diversității, combaterea discriminării și extinderea orizontului cultural a 36 tineri participanți prin imersiunea acestora pe durata mobilității într-un mediu intercultural, non-formal, cu tineri reprezentanți a 3 țări cu culturi diferite.
- Sprijinirea manifestării artistice a 36 tineri prin intermediul artei fotografice, realizându-se o expoziție foto având drept temă incluziunea, diversitatea și non-discriminarea.

72

73

Scopul și obiectivele proiectului vor fi atinse prin metode non-formale și informale intuitive, interactive și participative care favorizează creativitatea, comunicare, interacțiunea, gândirea critică și creativă, intuiția și lucru în echipă  etc.

74

75

Activitatile mobilității proiectului sunt centrate pe participant și se desfășoară sub  forma unor ateliere de lucru creative, jocuri de rol, simulări, intâlniri cu reprezentanți locali sau experți, activități in aer liber/vizite de studiu, activități interculturale, imbinate cu jocuri de energizare, captarea atenției dar și de cooperare, socializare, lucru in echipă și nu in ultimul rand activități de reflecție .

76

77

In ultima zi a mobilității tinerii participanții vor obține, certificatul Youthpass care le va fi util in demersul lor de continuarea studiilor sau de aplicare pentru un loc de muncă.

78

79

În concluzie 151 de persoane (tineri, lucrători de tineret, lideri de grup și facilitatori), au avut oportunitatea de a participa la unul din cele trei proiecte internaționale, implementate de Organizația Pro Dezvoltare DACIA (APDD) din Drăgășani ca beneficiar direct, în parteneriat cu 29 de organizații din 21 de țări:  Portugalia; Suedia; Olanda; Belgia; Cehia; Cipru; Grecia; Letonia; Slovacia; Serbia; Macedonia; Polonia; Italia; Spania; Bulgaria; Turcia; Ungaria; Franța; Croația, Republica Moldova și România în localitatea Horezu, Județul Vâlcea, România.

80

81

Activități de diseminare în cadrul  Proiectului  de mobilitate în domeniul tineretului cu acreditare Erasmus+ 2022, Acțiunea Cheie 1, Nr de referință 2022-1-RO01-KA151-YOU-000058664 

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.